Titel: 11 sep 2013 – Lezing Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen
Locatie: Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht
Beschrijving: Als men bij de zoektocht naar voorouders tot voorbij 1650 gevorderd is, doemt de vraag op: is dit (voorlopig) het eindpunt, zoek ik het verder in de breedte of ga ik door naar de Middeleeuwen. Dat laatste lijkt aantrekkelijk vanwege de veelheid aan publicaties met lijnen naar hertog Jan van Brabant, Karel de Grote en andere historische figuren. Natuurlijk is het lezen en interpreteren van middeleeuwse oorkonden moeilijk, maar er liggen beslist wel mogelijkheden voor genealogen om met enige oefening, het eigen onderzoek voort te kunnen zetten naar de periode 1400/50 – 1600. Spreker Rob Dix gaat in op de kansen die er liggen, de bronnen en de valkuilen. Wat bijvoorbeeld te doen als bronnen elkaar tegenspreken, hoe betrouwbaar zijn gedrukte bronnen, etc. Ook wordt een schets gegeven van de historische bevolkingsomvang, onderlinge verwantschappen die kunnen resulteren in veelvuldige kwartierherhalingen, migratiestromen, betekenis van ‘uitval’ als gevolg van epidemieën, kloosterleven enz.. Kortom een breed scala van onderwerpen voor een goed begrip, om de stap naar de middeleeuwen te maken. Rob kan boeiend vertellen, is al tientallen jaren als genealoog actief, een expert op dit gebied en was voorheen voorzitter van NGV.
Starttijd: 20:00
Datum: 2013-09-11
Eindttijd: 22:00

Lees meer http://wiewaswieblog.nl/2013/08/11-sep-2013-lezing-voorbij-de-dtb-naar-de-middeleeuwen/