19 sept | Lezing: de Genealogische nalatenschap

http://atreeisforlife.com/

http://atreeisforlife.com/

 

Titel: 19 sept | Lezing: de Genealogische nalatenschap
Locatie: Nieuw Land, Oostvaardersdijk 01-13, Lelystad
Starttijd: 19:30
Datum:
 2013-09-19
Link:
Klik hier

Toegang is gratis.

Beschrijving: Al jarenlang zijn de meesten van ons bezig met stamboomonderzoek. We hebben archieven en bibliotheken bezocht, aantekeningen gemaakt en werken misschien met een genealogisch computerprogramma. Het is de nachtmerrie van mening genealoog dat de papieren en bestanden bij het huisvuil zullen belanden na zijn of haar overlijden.

Hans van Felius, archivaris bij het Noord-Hollands Archief te Haarlem en tevens voorzitter van de Werkgroep Collectiebeheer van de NGV zal vertellen over zijn uitgebreide ervaring met genealogische nalatenschappen. Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe kunnen wij er voor zorgen dat onze aantekeningen, verzamelingen de resultaten van ons onderzoek voor de toekomst behouden blijven?

 

Lees meer http://wiewaswieblog.nl/2013/09/19-sept-lezing-de-genealogische-nalatenschap/