Geboorte in een stuk groenland

Aldus de Schager Courant van donderdag 17 januari 1889, in een bericht dat ontleend lijkt aan de Nieuwe Groninger Courant van maandag 14 januari. Deze krant was uiteraard wat uitvoeriger dan de Noord-Hollandse over deze curieuze bevalling:

“Een vrouw, die Zaterdagmiddag van een uitstapje naar Drenthe hier ter stede terugkeerde en in hoogst...

Al eerder is hier gewezen op het feit, dat menig gemeentehuis in de negentiende eeuw in een herberg zat. Het Nieuws van den Dag van 16 februari 1881 verbaasde zich erover, hoeveel van dergelijke gemeentehuizen er nog in het Westerkwartier waren:

“In de prov. Groningen is het geenszins eene bijzonderheid, dat het raadhuis eener gemeente in...

Een appelketel als huwelijksgeschenk

In het Boerderijmuseum Duurswold staat deze ‘appelketel’. Op het hengsel zien we met puntjes de initialen G.v.d.L. en A.H.B. gegraveerd staan, met daaromheen de cijfers 18 en 78.

Volgens het museum betreft het een huwelijksgeschenk uit 1878 aan Geert van der Laan en Aafke Hilje Bakker. Wie op Alle Groningers zoekt naar hun huwelijk, zal...

Nieuwsflitsen

Fan wa binne jo ien? | Van wie ben je er een?

Altijd al willen weten wie je voorouders waren, maar nooit tijd gehad dit uit te zoeken? Of gewoon op zoek naar een bijzonder kerst- en/of verjaardagscadeau? In het kader van Serious Request biedt Tresoar de helpende hand!

Voor € 25,00 zoekt Tresoar jouw stamboom uit tot 1811. De uitgezochte gegevens...

Lees meer...
Ga naar boven