Molens Winschoten in 1583Winschoten had maar liefst drie molens; ze worden afgebeeld op de bekende historieplaat van de slag bij Heiligerlee in (1583). Eén daarvan was in 1587 te vinden op de ‘Moelenborch’ in het Ronde Loeg, niet ver van de Hervormde Kerk. Dit zal de kleine molen aan de Vissersdijk zijn, die in 1760 werd gesloopt. Ook deze molen stond op pastoriegrond. De beide andere stonden aan de Binnenvenne (de Buijtenste of Noordermolen) en in de Molenhorn.

Begin 18e eeuw stonden in de gemeente Winschoten 13 molens. In de loop van de jaren zijn door diverse oorzaken, zoals industrialisatie, de aantallen flink gereduceerd. Winschoten heeft op haar grondgebied nog drie monumentale molens staan, te weten Berg, Dijkstra en Edens. Deze molens zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door vrijwillige molenaars. Alle drie de molens staan in het centrum van Winschoten. Van deze 3 molens is ieder geval bekend, dat géén van onze voorouders eigenaar is geweest.

 

Molen Edens

molen EdensMolen Edens is gelegen aan de Nassaustraat 14. Deze molen is in 1763 gebouwd in opdracht van de echtelieden Jurrien Balles en Antje Gerbrands. Latere eigenaren waren Jan Joesten, G. Eikema en vanaf 1855 tot 1960 diverse generaties van de familie Edens. In 1960 werd de gemeente Winschoten eigenaar. Met het bouwjaar 1763 is dit de oudste windmolen in de provincie Groningen. De molen is in het verleden zeer intensief gebruikt en mede daardoor is de inrichting vaak gewijzigd. Een in 1880 aangebouwd meelfabriekje met aanvankelijk een stoommachine is omstreeks 1976 afgebroken, evenals een groot graanpakhuis naast de molen. De molen is gebouwd als pelmolen en na de opheffing van de belasting op het gemaal ingericht als korenmolen. De molen is in 1985 ingrijpend gerestaureerd. De molen wordt getypeerd als een achtkante bovenkruier met stelling.

 

Molen Dijkstra

Molen DijkstraMolen Dijkstra, gelegen aan de Nassaustraat 63, is in 1862 gebouwd in opdracht van de heer D.E. Dijkstra en is in 1953 door een kleinzoon van de bouwer aan de gemeente Winschoten verkocht. De inrichting is praktisch ongewijzigd. Ook deze molen werd gebruikt als koren- en pelmolen. De molen is in 1982/1983 ingrijpend gerestaureerd. Daarnaast zijn er nog restauratiewerkzaamheden in 1995 en 1996 uitgevoerd. De molen wordt getypeerd als een achtkante bovenkruier met stelling.

 

Molen Berg

molen BergMolen Berg,  aan de Grintweg 61, is in 1854 gebouwd in opdracht van de heer J.D. Buurma, die tot die tijd een standerdmolen in het centrum van Winschoten (tussen de Langestraat en de Venne) had. In 1856 werd de molen door de bliksem getroffen waarbij een van de houten wieken werd versplinterd. Twee zoons van Buurma en een knecht werden geraakt; de oudste zoon overleed meteen, de ander werd invalide. De volgende molenaar Mulder verongelukte in de molen. Daarna werd de molen verkocht aan de heer J. Berg. Diens zoon de heer W. Berg verkocht de molen in 1956 aan de gemeente Winschoten. In de loop der jaren werden verschillende gebouwen aan de molen gebouwd, die later niet meer nodig waren en daarom werden gesloopt. De huidige aanbouw is tijdens een verbouwing in de jaren 60 gedeeltelijk ingestort en toentertijd provisorisch hersteld. De molen wordt getypeerd als een achtkante bovenkruier met stelling.

Begin in uw eigen papieren

Stamboomonderzoek begint altijd in uw eigen papieren. Doordat de akten van de burgerlijke stand pas na 50 tot 100 jaar openbaar worden, moet u uit eigen wetenschap een akte vinden die al openbaar is. Een trouwboekje of andere familiepapieren zijn vaak al voldoende.

Oudere familieleden weten soms meer dan u denkt. Van personen die na 1938 zijn overleden kunt u een persoonskaart aanvragen, waar de namen van hun ouders opstaan. Maar hebt u een huwelijk vóór 1922 gevonden, dan helpt www.genlias.nl u verder.

Vormen van onderzoek

Veel mensen beginnen met stamboomonderzoek om te weten waar hun familienaam vandaan komt. Zij zoeken hun stamboom in rechte mannelijke lijn uit. Dit wordt een stamreeks genoemd.

Andere mensen zijn geïnteresseerd in alle familieleden met dezelfde achternaam. Die zoeken eerst een stamreeks uit en gaan dan van een voorouder alle mannelijke nakomelingen uitzoeken. Dit wordt een genealogie genoemd. Het woord 'genealogie' heeft dus twee betekenissen: stamboomonderzoek en een vorm van stamboomonderzoek waarbij alleen de mannelijke lijn wordt gevolgd.

Een uitgebreidere vorm van stamboomonderzoek is de parenteel. Hierbij worden van een persoon zowel de mannelijke als de vrouwelijke nakomelingen uitgezocht.

Tenslotte zoeken veel mensen al hun voorouders uit, zowel de mannelijke als de vrouwelijke voorouders. Dit aantal verdubbelt zich dus per generatie. Dit onderzoek wordt een kwartierstaat genoemd.

De termen stamreeks, genealogie, parenteel en kwartierstaat zult u ook in veel genealogische publicaties tegenkomen.

Centraal Bureau voor Genealogie

Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is speciaal voor stamboomonderzoek ingesteld. Het heeft een enorme hoeveelheid familiegegevens, waaronder ook veel recente familieberichten en familiedrukwerk.
Zeer nuttig is verder dat het Centraal Bureau heel veel genealogische bronnen uit binnen- en buitenland op microfilm of -fiche bezit. Kijk voor meer informatie op www.cbg.nl.

Bespaar u veel moeite!

De kans is groot dat over uw familie al eerder gepubliceerd is in genealogische tijdschriften of boeken. De archiefdiensten beschikken over repertoria en bibliografieën (systematische literatuuroverzichten) om daar snel achter te komen. Maak daarvan gebruik, want het kan u veel tijd en moeite besparen.

Via de catalogus op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie kunt u zoeken in het genealogisch repertorium. Hierin kunt u vinden in welke genealogische publicaties de gezochten achternaam voorkomt.

Internet

Internet is een rijke bron voor genealogen. Er zijn websites waar bewerkingen van bronnen beschikbaar worden gesteld, zoals Genlias. Een overzicht van de beschikbare bronnen is te vinden via de website Digitale bronbewerkingen Nederland en België.

Daarnaast kiezen veel genealogen ervoor om hun onderzoek op internet te publiceren. Met behulp van zoekmachines zoals Google kunt u die gegevens opzoeken. Zie de rubriek 'Links' voor meer informatie over het gebruik van internet en zoekmachines.

Bron : www.genlias.nl

Een mogelijke verhuizing van het Terneuzense archief naar het Zeeuws Archief in Middelburg stuit niet alom op een ‘njet’ bij heemkundige organisaties in Terneuzen.

Het Terneuzense archief zit met achterstallig onderhoud en moet worden gedigitaliseerd. Twee toekomstplannen liggen op tafel: het in eigen huis aanpakken of verkassen naar...

Heiloo heeft soms merkwaardige straatnamen. Waar ter wereld vind je een Groot Barlaken, Termijen, Harrelaers, Kleijne Olven, Schuine Hondsbosschelaan of Werkendelslaan? Van die laatste weet alleen een Heilooënaar, of zo je wilt Heilooër, hoe je het uitspreekt.

Dick Slagter, vrijwilliger van de Historische Vereniging Oud Heiloo, heeft de straatnamen...

Nieuwsflitsen

Een mogelijke verhuizing van het Terneuzense archief naar het Zeeuws Archief in Middelburg stuit niet alom op een ‘njet’ bij heemkundige organisaties in Terneuzen.

Het Terneuzense archief zit met achterstallig onderhoud en moet worden gedigitaliseerd. Twee toekomstplannen liggen op tafel: het in eigen huis aanpakken of verkassen naar...

Lees meer...
Ga naar boven