Tussen 24 juli en 9 augustus hebben wij de gebruikers van WieWasWie uitgenodigd hun mening te geven over het platform. Via een vragenlijst konden gebruikers hun ervaringen met WieWasWie en hun wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de website aan ons kenbaar maken. De enquête is ingevuld door 3226 personen. Het merendeel beschouwt zich als ‘ervaren onderzoeker’ (71 %). De respondenten bezoeken WieWasWie regelmatig, vooral wekelijks (42 %) of maandelijks (28%).

Wat vinden we belangrijk?

De volgende functies worden voornamelijk als ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ aangemerkt:

eenvoudig zoeken
– scans bekijken en downloaden
– uitgebreid zoeken op een enkel persoon en op twee personen tegelijk
– de filtermogelijkheden bij het zoekresultaat
– het starten van een nieuwe zoekactie van vanuit een naam op een document (doorklikken).

Hoe belangrijk vind je de volgende functionaliteit van WieWasWie: Stamboom bouwen

Hoe belangrijk vind je de volgende functionaliteit van WieWasWie: Stamboom bouwen

Over de andere functies was de respons meer verdeeld, zoals over het kunnen bouwen van een stamboom. Van de 704 mensen die deze functie belangrijk vinden, is 316 beginner en 384 ervaren. Van de 704 respondenten die de stamboom juist niet belangrijk vinden, zijn de meesten ervaren onderzoekers: 583 vs. 96 beginners. Dit is niet verbazingwekkend, ervaren stamboomonderzoekers hebben hun stamboom waarschijnlijk al ergens anders opgeslagen.

In weer andere gevallen was er een aanzienlijk aandeel dat koos voor ‘neutraal’, zoals de e-mailnotificaties bij nieuwe documenten in de database voor favoriete zoekopdrachten en het koppelen van documenten aan personen in je stamboom. Het zou goed kunnen dat men deze functies niet goed kent of gebruikt.

Beoordeling

Hoe beoordeel je ...

Hoe beoordeel je …

De zoekfuncties en de inhoud van de database die de respondenten erg belangrijk vinden, zijn ook in onze ogen de kern van het platform WieWasWie. Het is daarom fijn om te zien dat het zoekgemak in de meeste gevallen als voldoende of goed is beoordeeld, en ook de kwaliteit en omvang van de database scoorde vooral goed en voldoende.

Degenen die de omvang van de database onvoldoende vinden, kunnen we wel tegemoetkomen; de database wordt doorlopend aangevuld met nieuwe documenten en deelcollecties. Binnenkort voegt het Stadsarchief Rotterdam bijvoorbeeld hun doopregisters toe, en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) werkt aan de toevoeging van de familieadvertenties!

De overige onderdelen waarvoor we een waardering vroegen geven geen opvallende resultaten; volgens de respondenten meestal voldoende, gevolgd door goed en /of geen mening. ‘Geen mening’ duidt er mogelijk op – net als ‘neutraal’ hierboven – dat de respondent geen ervaring met het onderdeel heeft. Zo heeft 60 procent van de respondenten bijvoorbeeld geen mening over de helpdesk, de rest vooral voldoende of goed.

Toekomst

rttrtrssjtrss

rttrtrssjtrss

We vroegen de respondenten om een cijfer te geven aan WieWasWie als geheel. Het vaakst werd een 7 gegeven, gevolgd door een 8. Gemiddeld krijgt het platform dus een ruime voldoende. Enerzijds laat deze score zien dat de site over het algemeen goed gewaardeerd wordt, anderzijds is er ruimte voor verbetering. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we daar gericht mee aan de slag!

Stamboom:

Een koppeling van WieWasWie als database met stamboomdepot en –programma StamboomNederland wordt momenteel onderzocht. Te denken valt aan het automatisch laten inlezen van WieWasWie-documentdetails in StamboomNederland en het op WieWasWie doorzoeken van de stambomen in StamboomNederland. Een koppeling van de sites zou aansluiten op de wensen die de respondenten hebben voor toekomstige aanpassingen (afbeelding …).

zdfgzgzz

zdfgzgzz

Lay-out

Via de enquête, en ook in de helpdesk horen wij vaak dat de lay-out van zowel het zoekformulier (uitgebreid zoeken) en van de documentdetailpagina niet prettig is. Beide pagina’s maken het noodzakelijk om te scrollen, terwijl er veel ‘lege’ ruimte op de pagina’s is (witregels). Er zal een compactere indeling van de webpagina’s moeten komen.

Database:

Uit de enquête komt geen sterke voorkeur voor een bepaalde bron naar voren. Alle genoemde bronsoorten blijken welkom (figuur …). We zijn momenteel bezig om familieadvertenties als nieuwe bronsoort voor te bereiden, en vervolgens willen we militieregisters als brontype toevoegen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de vorderingen daarin!

Verder werden als wensen genoemd: een mooier overzicht van de inhoud van de database; meer uniformiteit in de getoonde gegevens op de documentdetailpagina’s, een snellere verwerking van foutmeldingen en in sommige gevallen ontbreken van aktenummers. Wij zullen samen met de deelnemende instellingen onderzoeken hoe we hier verbeteringen in kunnen aanbrengen.

In de komende periode zullen we vragen en onduidelijkheden die uit ingegeven opmerkingen proberen nader toe te lichten via WieWasWie, FAQ, blog, nieuwsbriefTwitter en Facebook.

Bedankt!

De WieWasWie enquête is in een korte periode door zeer veel mensen ingevuld. We zijn jullie dankbaar voor deze medewerking. Ook zijn we tevreden met het resultaat; een ruime voldoende, met duidelijke wensen voor verbeteringen in de toekomst. Bovendien kregen we veel opmerkingen waarin waardering voor onze inzet en het platform werd uitgesproken. Genlias wordt door sommigen nog gemist, andere geven aan dat WieWasWie steeds beter wordt.

Bedankt voor de vele succeswensen en ‘ga zo door’s’!

Lees meer http://wiewaswieblog.nl/2013/10/watwensenwijwiewaswie-toe/