U bevindt zich hier: HomeSoftware GenealogieNieuws genealogieGeneanetTwee nieuwe opties voor uw stamboom op GeneaNet!

Email me when WhoWasWho is online

Soon a basic English version of WieWasWie will be available.
Sign up if you would like to be notified when it’s ready!

Email me when WhoWasWho is online

 

* indicates required


Email Format

// <![CDATA[ var fnames = new Array();var ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text'; try { var jqueryLoaded=jQuery; jqueryLoaded=true; } catch(err) { var jqueryLoaded=false; } var head= document.getElementsByTagName('head')[0]; if (!jqueryLoaded) { var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js'; head.appendChild(script); if (script.readyState && script.onload!==null){ script.onreadystatechange= function () { if (this.readyState == 'complete') mce_preload_check(); } } } var err_style = ''; try{ err_style = mc_custom_error_style; } catch(e){ err_style = '#mc_embed_signup input.mce_inline_error{border-color:#6B0505;} #mc_embed_signup div.mce_inline_error{margin: 0 0 1em 0; padding: 5px 10px; background-color:#6B0505; font-weight: bold; z-index: 1; color:#fff;}'; } var head= document.getElementsByTagName('head')[0]; var style= document.createElement('style'); style.type= 'text/css'; if (style.styleSheet) { style.styleSheet.cssText = err_style; } else { style.appendChild(document.createTextNode(err_style)); } head.appendChild(style); setTimeout('mce_preload_check();', 250); var mce_preload_checks = 0; function mce_preload_check(){ if (mce_preload_checks>40) return; mce_preload_checks++; try { var jqueryLoaded=jQuery; } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://downloads.mailchimp.com/js/jquery.form-n-validate.js'; head.appendChild(script); try { var validatorLoaded=jQuery("#fake-form").validate({}); } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } mce_init_form(); } function mce_init_form(){ jQuery(document).ready( function($) { var options = { errorClass: 'mce_inline_error', errorElement: 'div', onkeyup: function(){}, onfocusout:function(){}, onblur:function(){} }; var mce_validator = $("#mc-embedded-subscribe-form").validate(options); $("#mc-embedded-subscribe-form").unbind('submit');//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator options = { url: 'http://wordpress.us1.list-manage1.com/subscribe/post-json?u=815fe2ce7612f5ec087e147a3&id=483819a16d&c=?', type: 'GET', dataType: 'json', contentType: "application/json; charset=utf-8", beforeSubmit: function(){ $('#mce_tmp_error_msg').remove(); $('.datefield','#mc_embed_signup').each( function(){ var txt = 'filled'; var fields = new Array(); var i = 0; $(':text', this).each( function(){ fields[i] = this; i++; }); $(':hidden', this).each( function(){ var bday = false; if (fields.length == 2){ bday = true; fields[2] = {'value':1970};//trick birthdays into having years } if ( fields[0].value=='MM' && fields[1].value=='DD' && (fields[2].value=='YYYY' || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ''; } else if ( fields[0].value=='' && fields[1].value=='' && (fields[2].value=='' || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ''; } else { if (/\[day\]/.test(fields[0].name)){ this.value = fields[1].value+'/'+fields[0].value+'/'+fields[2].value; } else { this.value = fields[0].value+'/'+fields[1].value+'/'+fields[2].value; } } }); }); $('.phonefield-us','#mc_embed_signup').each( function(){ var fields = new Array(); var i = 0; $(':text', this).each( function(){ fields[i] = this; i++; }); $(':hidden', this).each( function(){ if ( fields[0].value.length != 3 || fields[1].value.length!=3 || fields[2].value.length!=4 ){ this.value = ''; } else { this.value = 'filled'; } }); }); return mce_validator.form(); }, success: mce_success_cb }; $('#mc-embedded-subscribe-form').ajaxForm(options);

}); } function mce_success_cb(resp){ $('#mce-success-response').hide(); $('#mce-error-response').hide(); if (resp.result=="success"){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(resp.msg); $('#mc-embedded-subscribe-form').each(function(){ this.reset(); }); } else { var index = -1; var msg; try { var parts = resp.msg.split(' - ',2); if (parts[1]==undefined){ msg = resp.msg; } else { i = parseInt(parts[0]); if (i.toString() == parts[0]){ index = parts[0]; msg = parts[1]; } else { index = -1; msg = resp.msg; } } } catch(e){ index = -1; msg = resp.msg; } try{ if (index== -1){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } else { err_id = 'mce_tmp_error_msg'; html = '

'+msg+'

';

var input_id = '#mc_embed_signup'; var f = $(input_id); if (ftypes[index]=='address'){ input_id = '#mce-'+fnames[index]+'-addr1'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else if (ftypes[index]=='date'){ input_id = '#mce-'+fnames[index]+'-month'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else { input_id = '#mce-'+fnames[index]; f = $().parent(input_id).get(0); } if (f){ $(f).append(html); $(input_id).focus(); } else { $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } } catch(e){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } } // ]]>

Lees meer http://wiewaswieblog.nl/2013/12/3674/

Nieuwsflitsen

Een mogelijke verhuizing van het Terneuzense archief naar het Zeeuws Archief in Middelburg stuit niet alom op een ‘njet’ bij heemkundige organisaties in Terneuzen.

Het Terneuzense archief zit met achterstallig onderhoud en moet worden gedigitaliseerd. Twee toekomstplannen liggen op tafel: het in eigen huis aanpakken of verkassen naar...

Lees meer...
Go to top